Propozice APGT 2020

Termíny a místa

 • 21. července (úterý) – Loreta Golf Club Pyšely
 •   3. září (čtvrtek) – Golf Resort Karlštejn
 • 23. září (středa) – Greensgate Golf & Leisure Resort


Pořadatelé


Premier Sports CZ s.r.o.

Nepomucká 1347/144, 326 00  Plzeň

tel.: 737 206 375, e-mail: office@premiersports.cz

 

Petr Salava  Amfora

Pod Ateliéry 5, 152 00  Praha 5

tel.: 606 702 550, 602 360 828, e-mail: amfora@amfora.cz

 

Vyhlašované kategorie

 • společná HCP 0–12
 • společná HCP 12,1–24
 • společná HCP 24,1–36
 • společná HCP 37–54 
 • nejlepší žena

Podmínky účasti

 • platná handicapová karta
 • hráči pod 18 let hrají pouze na úpravu HCP
 • pozvánka na daný turnaj

Přihlášky

 • Premier Sports CZ s.r.o. a agentura Amfora
 • uzávěrka dva dny před turnajem v 17:00
 • registrace na webových stránkách www.amforapremiergolftour.cz, e-mailem nebo telefonicky (nejpozději měsíc před konáním turnaje obdržíte elektronickou pozvánku s aktuálním programem a informací o registraci)

Ředitelé soutěže

 • Petr Salava
 • Luboš Koželuh

Vrchní rozhodčí, soutěžní výbor

 • vždy ustanoven individuálně pro daný turnaj po dohodě s pořádajícím klubem

Ceny

 1. V každém turnaji 
  • Vyhlášeni a oceněni budou hráči (hráčky) ve čtyřech kategoriích (HCP 0–12; 12,1–24; 24,1–36; 37–54), vždy tři z nejvyšším dosaženým počtem stablefordových bodů. Ceny čekají i na nejlepší ženu a nejúspěšnější ve vložených soutěžích Nearest to Pin a Longest Drive.
 2. Za celou Amfora Premier Golf Tour
  •  Ve čtyřech kategoriích (HCP 0–12; 12,1–24; 24,1–36; 37–54) bude vyhlášen vítěz – hráč s nejvyšším bodovým součtem dvou nejlepších výsledků dosažených v jednotlivých turnajích (viz Technická ustanovení č. 4 + č. 5). Ten také obdrží trofej pro absolutního vítěze dané kategorie.

Organizační ustanovení

 • V průběhu jednotlivých turnajů bude podáváno občerstvení a po ukončení hry proběhne závěrečný raut a budou vyhlášeny výsledky.

Technická ustanovení

 1. Hraje se CANNON START 1 x 18 jamek systémem Stableford na úpravu HCP.
 2. Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel.
 3. Vítězem jednotlivého turnaje se stává hráč(ka) s nejvyšším počtem netto stablefordových bodů. V případě rovnosti výsledku rozhodne o pořadí:
  1. lepší výsledek na jamkách číslo 10 až 18 (13 až 18, 16 až 18, na jamce č. 18)
  2. los
 4. Určování celkového pořadí v jednotlivých kategoriích je následující:
  1. V jednotlivých turnajích získává každý hráč body podle svého umístění. K 1. místu v kategorii náleží 25 bodů, ke 2. místu 22 bodů, ke 3. místu 20 bodů a dále ke 4. místu 19 bodů, k 5. místu 18 bodů, k 6. místu 17 bodů, ... k 22. místu 1 bod. Pokud bude v kategorii více než 22 účastníků, od 23. místa obdrží hráči za turnaj 0 bodů – shodně, jako když se turnaje nezúčastní.
  2. Do celkového pořadí se započítávají dva nejlepší výsledky (body za pořadí) z odehraných turnajů Tour.
  3. Celkovým vítězem kategorie se stává hráč s nejvyšším počtem bodů za dosažené pořadí ze dvou turnajů; při přestupu hráče v průběhu Tour z jedné kategorie do jiné se převádějí body získané v dané kategorii, hráč je vždy hodnocen v kategorii dle svého aktuálního handicapu, se kterým vstupuje do daného turnaje.
 5. V případě rovnosti bodů při určování Absolutního vítěze rozhoduje:
  1. absolutně nejlepší pořadí v jednom z turnajů
  2. vyšší součet stablefordových bodů v započítávaných turnajích
  3. nejvyšší počet stablefordových bodů v jednom z turnajů
  4. rozehrávka do prvního rozhodnutí (Sudden Death)
 6. Hráči jsou povinni být na startu 5 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
 7. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
 8.  Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 21. 7. 3. 9. 23. 9. Celkem
1 WASSERBURGER Bedřich 20 25 18 45
2 GROF Roman 25 19 44
3 OTÝPKA Martin 22 16 8 38
4 LANDA Pavel 20 17 37
5 TEJKL Richard 18 18 11 36
6 NOVÁK Vladimír 12 22 3 34
7 RŮŽIČKA Marek 19 12 31
8 ČADEK Jakub 15 15 6 30
9 HÁROVNÍK Jaromír 25 25
10 PANATSIS Vasilis 14 10 24
Společná 12.1–24
# Hráč 21. 7. 3. 9. 23. 9. Celkem
1 BODO Petr 6 25 17 42
2 MINAŘÍK Miroslav 20 20 11 40
3 URBAN Martin 0 19 19 38
4 MRÁZEK Libor 0 18 18 36
5 ŠNOUR Karel 22 13 12 35
6 POBUDA Karel 15 20 35
7 HAVEL Jiří 19 16 35
8 HORÁK Milan 0 6 22 28
9 PŘÍKOP Miroslav 25 25
10 BOŠEK Jiří 25 25
Společná 24.1–36
# Hráč 21. 7. 3. 9. 23. 9. Celkem
1 KUNST Tomáš 25 14 17 42
2 LÉBR Josef 14 12 25 39
3 BERVID Václav 20 10 19 39
4 HORÁKOVÁ Martina 17 20 14 37
5 BRAŠNOVÁ Milada 18 19 37
6 DŽUPINKOVÁ Milada 22 13 35
7 VANIŠ Pavel 19 15 34
8 SLEZÁČEK Jan 9 13 18 31
9 WASSERBURGER Bedřich 16 15 31
10 HORÁK Zbyněk 12 16 28
Společná 36.1–54
# Hráč 21. 7. 3. 9. 23. 9. Celkem
1 ŠPAČEK Michal 22 25 47
2 PODROUŽEK Otakar 25 22 22 47
3 MAJOR Martin 20 19 39
4 FÜRST Pavel 20 18 18 38
5 HORÁK Václav 25 25
6 ŠPERLINGOVÁ Blanka 20 20
7 ROUT Václav 19 19
8 SALAVA Petr 19 19
9 LEVOROVÁ Dana 17 17
10 ŠTĚPÁN Rostislav 17 17