Propozice APGT 2024

Termíny a místa

 • 15. května (středa) – Royal Beroun Golf Club
 •   5. června (středa) – Loreta Golf Club Pyšely
 • 18. září (středa) – Greensgate Golf & Leisure Resort


Pořadatelé


Premier Sports CZ s.r.o.

Nepomucká 1347/144, 326 00  Plzeň

tel.: 737 206 375, e-mail: office@premiersports.cz

 

Petr Salava  Amfora

Pod Ateliéry 5, 152 00  Praha 5

tel.: 606 702 550, 602 360 828, e-mail: amfora@amfora.cz

 

Vyhlašované kategorie

 • společná HCP 0–12
 • společná HCP 12,1–24
 • společná HCP 24,1–36
 • společná HCP 37–54 
 • nejlepší žena

Podmínky účasti

 • platná handicapová karta
 • hráči pod 18 let hrají pouze na úpravu HCP
 • pozvánka na daný turnaj

Přihlášky

 • Premier Sports CZ s.r.o. a agentura Amfora
 • uzávěrka dva dny před turnajem v 17:00
 • registrace na webových stránkách www.amforapremiergolftour.cz, e-mailem nebo telefonicky (nejpozději měsíc před konáním turnaje obdržíte elektronickou pozvánku s aktuálním programem a informací o registraci)

Ředitelé soutěže

 • Petr Salava
 • Luboš Koželuh

Vrchní rozhodčí, soutěžní výbor

 • vždy ustanoven individuálně pro daný turnaj po dohodě s pořádajícím klubem

Ceny

 1. V každém turnaji 
  • Vyhlášeni a oceněni budou hráči (hráčky) ve čtyřech kategoriích (HCP 0–12; 12,1–24; 24,1–36; 37–54), vždy tři z nejvyšším dosaženým počtem stablefordových bodů. Ceny čekají i na nejlepší ženu a nejúspěšnější ve vložených soutěžích Nearest to Pin a Longest Drive.
 2. Za celou Amfora Premier Golf Tour
  •  Ve čtyřech kategoriích (HCP 0–12; 12,1–24; 24,1–36; 37–54) bude vyhlášen vítěz – hráč s nejvyšším bodovým součtem dvou nejlepších výsledků dosažených v jednotlivých turnajích (viz Technická ustanovení č. 4 + č. 5). Ten také obdrží trofej pro absolutního vítěze dané kategorie.

Organizační ustanovení

 • V průběhu jednotlivých turnajů bude podáváno občerstvení a po ukončení hry proběhne závěrečný raut a budou vyhlášeny výsledky.

Technická ustanovení

 1. Hraje se CANNON START 1 x 18 jamek systémem Stableford na úpravu HCP.
 2. Hraje se podle platných Pravidel golfu, Soutěžního řádu ČGF a místních pravidel.
 3. Vítězem jednotlivého turnaje se stává hráč(ka) s nejvyšším počtem netto stablefordových bodů. V případě rovnosti výsledku rozhodne o pořadí:
  1. lepší výsledek na jamkách číslo 10 až 18 (13 až 18, 16 až 18, na jamce č. 18)
  2. los
 4. Určování celkového pořadí v jednotlivých kategoriích je následující:
  1. V jednotlivých turnajích získává každý hráč body podle svého umístění. K 1. místu v kategorii náleží 25 bodů, ke 2. místu 22 bodů, ke 3. místu 20 bodů a dále ke 4. místu 19 bodů, k 5. místu 18 bodů, k 6. místu 17 bodů, ... k 22. místu 1 bod. Pokud bude v kategorii více než 22 účastníků, od 23. místa obdrží hráči za turnaj 0 bodů – shodně, jako když se turnaje nezúčastní.
  2. Do celkového pořadí se započítávají dva nejlepší výsledky (body za pořadí) z odehraných turnajů Tour.
  3. Celkovým vítězem kategorie se stává hráč s nejvyšším počtem bodů za dosažené pořadí ze dvou turnajů; při přestupu hráče v průběhu Tour z jedné kategorie do jiné se převádějí body získané v dané kategorii, hráč je vždy hodnocen v kategorii dle svého aktuálního handicapu, se kterým vstupuje do daného turnaje.
 5. V případě rovnosti bodů při určování Absolutního vítěze rozhoduje:
  1. absolutně nejlepší pořadí v jednom z turnajů
  2. vyšší součet stablefordových bodů v započítávaných turnajích
  3. nejvyšší počet stablefordových bodů v jednom z turnajů
  4. rozehrávka do prvního rozhodnutí (Sudden Death)
 6. Hráči jsou povinni být na startu 5 minut před určeným startovním časem. Při zpoždění do 5 minut od uplynutí startovního času obdrží hráč 2 trestné rány. Při delším opoždění následuje diskvalifikace.
 7. Ve dnech soutěže je povoleno trénování na plochách určených soutěžním výborem.
 8.  Soutěžní výbor si vyhrazuje v případě nutnosti právo na případné doplnění technických ustanovení za účelem dodržení regulérnosti soutěže.
Celkové pořadí
Společná 0–12
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 HOZÁK Dušan 25 17 42
2 BERÁNEK Martin 17 22 39
3 NOVÁK Vladimír 7 25 32
4 JIRAS Tomáš 16 15 31
5 VESELÝ Rostislav 8 19 27
6 MATĚJŮ Radek 11 13 24
7 KLAUS Martin 22 22
8 MUŠÁLEK Jan 20 20
9 ZAPOTIL Zbyněk 20 20
10 SVOBODA Miloš 6 14 20
Společná 12.1–24
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 BODO Petr 25 25
2 SMEDBERG Per 22 22
3 ZICHÁČEK Mirek 20 20
4 MUNSTER František 19 19
5 BABULÍK Michal 18 18
6 ŠÁLEK František 17 17
7 ŠLEMR Martin 16 16
8 CÍSAŘÍK Tomáš 15 15
9 MACH Martin 14 14
10 BŘEZINA Karel 13 13
Společná 24.1–36
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 HRUBÝ Ondřej 25 25
2 RIEGEL Daniel 22 22
3 ŠTĚDRÁ Eva 20 20
4 HRDLIČKA Radek 19 19
5 SLEZÁČEK Jan 18 18
6 FURST Kryštof 17 17
7 JEŽEK Lubomír 16 16
8 KOBE Pavel 15 15
9 ŘEPOVÁ Daniela 14 14
10 MAJOR Martin 13 13
Společná 36.1–54
# Hráč 15. 5. 5. 6. 25. 9. Celkem
1 STUDENÁ Lenka 25 25
2 FÜRST Pavel 25 25
3 VÁLKOVÁ Ilona 22 22
4 NÁVRATOVÁ Dagmar 20 20
5 LACA Jan 19 19
6 SALAVA Petr 18 18
7 TOMŠŮ Pavel 17 17